بهار توفیقی

صید ماهی در دریاچه ی یخ زده
7

خوب

اولین چیزی که مخاطب را جذب می‌کند موسیقی اثر است. موسیقی و صحنه و نور کاملاً هماهنگ باهم از ابتدای نمایش روی ذهن مخاطب تأثیر خود را می‌گذارند و به شکل گیری فضای کار برای تماشاگر کمک می‌کنند. مستقیماً وارد داستان نمی‌شویم. نمایش سعی می‌کند با مقدمه‌ای مخاطبین را بیشتر به فضای وهم آلود و کابوس گونه‌ی روایت صید ماهی در دریاچه‌ی یخ زده فرو ببرد. داستان در فضای یک تیمارستان برایمان آغاز می‌شود. پرستار ...

ورود

پسورد را فراموش کرده‌ام

ورود

ثبت نام