منا تابش

نظر شما چیست؟

پارسال استاد فلسفه‌ای داشتیم که هربار وارد کلاس می‌شد، سؤالی مطرح می‌کرد و نظر ما را می‌خواست. اصلاً تنش برای بحث کردن می‌خارید. به‌قدری هم صدایش خوب بود و شمرده و آرام صحبت می‌کرد که دوست داشتی فقط خودش حرف بزند. وگرنه بچه‌ها که دری‌وری می‌گویند. اما در پایان‌ترم، اوضاع بیخ پیدا کرد؛ چون سؤالی داد که کمتر کسی آن را پاسخ گفت: با توجه به رویکردها و نظریه‌های پیرامون فلان بحث، نظر خودتان را بنویسید....

ورود

پسورد را فراموش کرده‌ام

ورود

ثبت نام