احمدرضا شعبان‌زاده

انسان در زنجیر اساطیر | نگاهی به فیلم کشتن گوزن مقدس

از زوایای مختلفی می توان فیلم آخر یورگس لانتیموس را مشاهده کرد. این نوشته سعی ندارد همه آن چه در فیلم می گذرد را تحلیل کند یا از جنبه های روایی فیلم صحبت نماید بلکه می کوشد دریچه ای شاید مغفول بر زیر ساختی در فیلم بگشاید که با دیدن از سوی آن، قرار گیری قسمت های مختلف پازل فیلم کنار هم تسهیل شود. آن دریچه، برگشت انسان مدرن به ریشه های اساطیری خویش است که در این فیلم اتفاق می افتد. خانواده ای ۴ نفره...

ورود

پسورد را فراموش کرده‌ام

ورود

ثبت نام